UBND Quận 4, TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu
504
views

07/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 88 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 01/12/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 4

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mn6q4.hcm.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-quan-4-tp-hcm-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!