UBND quận Tân Bình, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023-2024
Chỉ tiêu tuyển dụng: 310 chỉ tiêu
67
views

25/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 310 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo quận Tân Bình, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

–   Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: pgdtanbinh.hcm.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-quan-tan-binh-tp-hcm-tuyen-dung-vien-chuc-giao-duc-nam-hoc-2023-2024/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!