UBND thị xã Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng chức danh công chức năm 2022
UBND thị xã Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCHQS phường Minh Long năm 2022, như sau:
367
views

04/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:UBND thị xã Chơn Thành

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: chonthanh.binhphuoc.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-thi-xa-chon-thanh-binh-phuoc-tuyen-dung-chuc-danh-cong-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!