UBND thị xã Sơn Tây, Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu
322
views

07/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 30/11/2022

– Địa điểm:Phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

 Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: sonoivu.hanoi.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-thi-xa-son-tay-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!