UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.192 chỉ tiêu
368
views

15/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 1.192 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

 

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: vanban.quangngai.gov.vn

***Tuyencongchuc.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin

 

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tinh-quang-ngai-tuyen-dung-giao-vien-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!