UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2022
UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:
292
views

20/12/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 14/01/2023

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  TP. Cao Bằng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ubndtp.caobang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tp-cao-bang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!