UBND TP. Thái Nguyên tuyển dụng công chức CHT Quân sự năm 2023
UBND TP. Thái Nguyên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Tân Thịnh năm 2023, như sau:
38
views

16/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/01/2023 đến hết ngày 28/02/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP. Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: thainguyencity.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tp-thai-nguyen-tuyen-dung-cong-chuc-cht-quan-su-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!