UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023
UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau:
195
views

16/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 15 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:Phòng Nội vụ TP. Thủ Dầu Một

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: thudaumot.binhduong.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tp-thu-dau-mot-binh-duong-thi-tuyen-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!