UBND TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục đợt 2 năm học 2022-2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu
69
views

12/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/01/2023 đến hết ngày 12/02/2023

– Địa điểm:Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phumy.baria-vungtau.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tx-phu-my-ba-ria-vung-tau-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dot-2-nam-hoc-2022-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!