UBND TX Phước Long, Bình Phước tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu
207
views

10/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 10/04/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, Lao động, Thương binh và xã hội, tòa nhà B4, khu TTHC&KĐTM thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: www.phuoclong.binhphuoc.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tx-phuoc-long-binh-phuoc-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-cong-lap-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!