Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu
191
views

11/03/2023

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó:

– 21 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát tại VKSND cấp tỉnh

– 10 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát tại VKSND cấp huyện

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Số 22, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, T. Bình Thuận

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

*** Tài liệu đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vksndbinhthuan.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-binh-thuan-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!