Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu
201
views

13/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/03/2023 đến hết ngày 09/04/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Mẫu lý lịch tự khai

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vkskh.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-khanh-hoa-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!