Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu
193
views

10/03/2023

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Nguồn tin: vksndthainguyen.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-thai-nguyen-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!