Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu
187
views

15/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng 504, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.vksndtc.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/vien-kiem-sat-nhan-dan-tp-hai-phong-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!