Viện KSND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức làm công tác Kế toán năm 2023
Viện KSND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức làm công tác Kế toán năm 2023, như sau:
94
views

14/09/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, số 02C, Điện Biên Phủ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển

Mẫu lý lịch tự khai

Nguồn tin: vkspy.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/vien-ksnd-tinh-phu-yen-tuyen-dung-cong-chuc-lam-cong-tac-ke-toan-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!