Top điểm kinh nghiệm

Hãy cùng thi thử, tích lũy kinh nghiệm và leo lên đỉnh bảng xếp hạng!

Thứ hạng Thành viên Điểm kinh nghiệm Số lần thi
55 Phạm Đức Duy 12 1
56 Chan Đặng 11 1
56 Ngọc Mai Lê 11 3
56 Tuấn Phạm 11 1
57 thuy phan 10 1
57 phương phạm 10 1
57 Phương Nguyễn 10 1