Top điểm kinh nghiệm

Hãy cùng thi thử, tích lũy kinh nghiệm và leo lên đỉnh bảng xếp hạng!

Thứ hạng Thành viên Điểm kinh nghiệm Số lần thi
16 Uyên Mai Ngọc 66 1
17 tuyen nguyen 65 1
17 Thảo Mai 65 2
18 NGÔ NHU 64 1
18 Khoa Lê Đình Đăng (lddk) 64 1
18 VIET HUNG VU 64 8
19 thu chu 62 1
20 thao truong 61 1
21 Thiên Thiên An 60 1
22 Phố Phan 57 1