Top điểm kinh nghiệm

Hãy cùng thi thử, tích lũy kinh nghiệm và leo lên đỉnh bảng xếp hạng!

Thứ hạng Thành viên Điểm kinh nghiệm Số lần thi
33 vân chu 43 2
34 Quỳnh Quỳnh 42 1
35 Hang Hoang Thi Bich 41 1
35 Thanh Thảo Quảng 41 3
35 trang đặng 41 1
36 Đào Ngọc Tâm Trinh 40 1
36 Gia Phạm 40 3
36 Thanh Hồ 40 1
37 Hà Phương Trịnh 39 1
37 Nga Đỗ 39 2