Top điểm kinh nghiệm

Hãy cùng thi thử, tích lũy kinh nghiệm và leo lên đỉnh bảng xếp hạng!

Thứ hạng Thành viên Điểm kinh nghiệm Số lần thi
1
Lý Cơ Phụng
🥇
388 15
2
dieu anh tran
🥈
272 18
3
Thu Hiền Đỗ
🥉
177 6
4 Trang H 159 4
5 Thủy Nguyễn 145 5
6 Le Xuan Thanh 138 2
7 Hải Anh Trần 122 3
8 Mai Nguyen 100 2
9 Ngọc Anh Nguyễn 94 3
10 Mạnh Linh 78 2