Top điểm kinh nghiệm

Hãy cùng thi thử, tích lũy kinh nghiệm và leo lên đỉnh bảng xếp hạng!

Thứ hạng Thành viên Điểm kinh nghiệm Số lần thi
11 Hải Nguyễn 76 3
12 Phi Phan 75 2
12 Trinh Đoàn 75 2
13 trang le 74 6
13 Trung Nguyễn Đức 74 2
14 chi Trần 70 1
14 Nguyễn Thị Bích Loan 70 2
15 Hy Mễ 68 1
16 Kiến Công Hóa đơn điện tử 66 2
16 Phạm Như Quỳnh 66 1