Top điểm kinh nghiệm

Hãy cùng thi thử, tích lũy kinh nghiệm và leo lên đỉnh bảng xếp hạng!

Thứ hạng Thành viên Điểm kinh nghiệm Số lần thi
22 Trung Nguyen Hoang 57 1
23 Minh Hồng Phạm 56 1
23 trang ngo 56 2
23 Xuân Thương Nguyễn 56 1
24 Hạnh Nguyễn Thị Hồng 54 1
24 thanh ngô 54 1
24 thao phuong 54 7
25 Mai Nguyen 53 1
25 Thị Bích Diệp Nguyễn 53 1
26 Doan Tuan 50 1