Top điểm kinh nghiệm

Hãy cùng thi thử, tích lũy kinh nghiệm và leo lên đỉnh bảng xếp hạng!

Thứ hạng Thành viên Điểm kinh nghiệm Số lần thi
38 Châu Nguyên Huỳnh 38 1
39 Dự Bùi Văn 36 5
39 Letter PC 36 2
40 Nguyễn Trương Tấn Vũ 34 1
41 Van Phuong 33 2
42 Kiều Thị Thanh Xuân 32 1
42 trung hiếu trần 32 1
42 Henry Vu 32 1
42 anh bảo 32 1
43 Thúy Thanh 31 3