Top điểm kinh nghiệm

Hãy cùng thi thử, tích lũy kinh nghiệm và leo lên đỉnh bảng xếp hạng!

Thứ hạng Thành viên Điểm kinh nghiệm Số lần thi
50 phuong thao Dinh 18 1
50 Nhung Duong 18 1
51 Trang Do Huyen 17 2
52 Minh Thu Hoàng Thị 16 2
52 Đức Lê Quốc 16 1
53 Bách Huy 15 1
53 Phi Hoàng 15 1
54 Nguyễn Thị Thu Hiền 13 1
55 Nhi Nguyen 12 1
55 Dương Hà 12 2